Portföljbolaget Deflamo noteras på Nasdaq First North 

Den 9 maj ringde Deflamos nytillträdde vd Per-Erik Velin i börsklockan på Nasdaq First North i Stockholm, och öppnade därmed första handelsdagen med Deflamo AB:s aktier under kortnamn DEFL B.

Noteringen på Nasdaq First North är en viktig milstolpe i Deflamos historia och ett naturligt steg när bolaget fortsätter att stärka sin position på marknaden för flamskyddsmedel. Tidigare under våren genomförde Christiansen Stenstierna en nyemission i bolaget, vilken övertecknades med 73 procent och tillförde bolaget ca 17,1 MSEK.

2015 kommer att bli ett viktigt år i Deflamos historia. Det målmedvetna försäljningsarbetet börjar ge resultat i form av kommersiella ordrar, och efter sommaren påbörjas uppförandet av den egna produktionslinjen i bolagets lokaler i Malmö, för att möta den förväntade efterfrågan. Att bolaget nu kan handlas på Nasdaq First North kommer öka synligheten på aktiemarknaden och ge utrymme för större institutionellt ägande.

CS Capital noterar Deflamo på Nasdaq First North

Adam Kostyál, Senior Vice President och chef för europeiska listor på Nasdaq, var nöjd med senaste tillskottet “Vi fortsätter att se en stark tillströmning av innovativa tillväxtföretag till Nasdaq First North och Deflamo är ett bra exempel på just detta.”

Deflamo var tidigare noterat på Aktietorget och är det 30:e bolaget som antas för handel på Nasdaq First North i år.

En bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Deflamos hemsida www.deflamo.com

Deflamo har utsett Avanza Bank som Certified Adviser.

Framåt
about-us-module

Investeringar