Christiansen Stenstierna är ett nordiskt Private Equitybolag. Vi investerar i bolag där vi kan möjliggöra lönsam tillväxt utan att kompromissa på långsiktigt affärsmässiga beslut.

Vårt primära fokus är att utveckla effektiva och framgångsrika sälj- och marknadsorganisationer, samt kommersialisera bolagens produkter och tjänster fullt ut.

Vi tror på att vara aktiva ägare. Varje dag.

Vi hjälper våra portföljbolag med det som krävs för att växa och utvecklas; oavsett om det är att stötta bolagsledningarna, bidra med kapital till investeringar eller med konkreta, operationella frågor vi själva har erfarenhet från, till att professionalisera bolagsrutiner, effektivisera balansräkningar eller för den delen bara hjälpa till att skruva ihop nya skrivbord till det nyöppnade kontoret. Vi kallar det Sweat Equity och vi svettas varje dag för våra bolag.

Många Private Equitybolag har som främsta uppgift att bidra med kapital och pekpinnar vid styrelsemöten. Vi tror istället på att vara aktiva ägare varje dag och på så vis, utöver kapital, även bidra med erfarenhet, fokus och kompetens.

about-us-module

Investeringar