Patrik Christiansen

Patrik är grundare och partner samt aktiv investerare, styrelseledamot och strategisk rådgivare inom samtliga portföljbolag som Christiansen Stenstierna investerat i. Tidigare var Patrik VP, Unified Communications på Interoute, där han också ansvarade för integrationen av Visual Conference Group efter att bolaget förvärvats 2011.

Patrik grundade, tillsammans med Pär Stenstierna, Visual Conference Group 2002 och var aktiv som VD i bolaget under 8 år, fram tills bolaget förvärvades. Patrik har lång erfarenhet av att arbeta med investerare, och både från förvärv och försäljning av företag.

Framåt
about-us-module

Investeringar