Vi är särskilt duktiga på att utveckla organisationers sälj- och marknadsavdelningar och därför är det naturligt för oss att investera i bolag som har en färdigutvecklad produkt eller tjänst och hjälpa bolagen att ta nästa steg i deras utveckling.

Varje investering är unik

Varje investering är unik, men oftast möter de upp mot dessa kriterier:

  • Verkar i en attraktiv och växande branch
  • Omsättning på SEK 20 – 150 m
  • Stark marknadsposition eller;
  • Färdigutvecklad, branschomdanande produkt
  • Kunniga och drivna människor
  • Nordiska och framförallt svenska bolag
  • Gärna ett ”grönt” fokus på ett eller annat sätt
  • Vi ser helst att nuvarande ägare fortsätter att vara aktiv(a) i företaget, åtminstone under en övergångsperiod

 

Investeringar