CS genomför framgångsrik nyemission för portföljbolaget Deflamo

Som ett led i det strategiska arbetet med portföljbolaget Deflamo har Christiansen Stenstierna (CS) genomfört en framgångsrik nyemission, och kapitaliserat upp bolaget med 17,1 miljoner kronor (före emissionskostnader). Nyemissionen, som övertecknades med 73 %, genomfördes med motivet att bygga en egen produktionslinje i anslutning till Deflamos huvudkontor i Malmö, utöka försäljningsinsatserna ytterligare samt säkerställa likviditet fram till dess att bolaget är självfinansierat.

Det positiva intresset för Deflamo, tillika den senaste tidens kommersiella ordrar, är ett bevis på att det målmedvetna förändringsarbetet i bolaget gett resultat och stärker ytterligare CS tilltro till portföljbolaget och dess potential. 

Förutom nyemissionen har CS även för avsikt att introducera Deflamo på OMX First North under Q2 2015.

Läs mer om Deflamo här

Bakåt Framåt
about-us-module

Investeringar