Christiansen Stenstierna investerar i Event Logic

Event Logic, ett webbaserat kommunikations- och upphandlingsverktyg som avsevärt underlättar när man planerar sina event, backas upp av Christiansen Stenstierna.

Grundarna av Event Logic, Eric och Johan Windzer, har båda lång erfarenhet från eventbranschen; från att ha drivit hotell, restauranger och aktivitetsbolag, till egen eventbyrå där man arrangerat både små och stora event för företag över hela världen. Man såg ett mönster och en gemensam nämnare – alla event, oavsett format, kräver en enorm informationshantering, och det sker ständigt ändringar i eventplaneringen. För att förenkla och effektivisera eventplaneringen började man skissa på ett internt verktyg som skulle underlätta för alla parter involverade i ett event att framförallt samarbeta, men också upphandla, bjuda in deltagare, hantera budget och även hitta och dela intressanta eventkoncept. Allt på en och samma plats. Lösningen blev Event Logic.

Event Logic var från början tänkt som ett verktyg man enbart skulle använda internt på egna eventbyrån som Johan och Eric drev, men man såg snart att det fanns en stor efterfrågan från andra eventbokare att få ta del av verktyget. En mer sofistikerad lösning började utvecklas, hela tiden med målet att skapa ett så enkelt och användarvänligt verktyg som möjligt, och med ett öppet API så att det enkelt skulle gå att passa med andra existerande plattformar och verktyg.

Efter intensiv utveckling var verktyget så pass bra att det var redo att introduceras till ett antal utvalda beta-testare under våren 2014, och lanserades fullt ut i oktober 2014.

Verktyget passar både privat och offentlig sektor, små och stora organisationer, samt professionella eventplanerare.

Läs mer om Event Logic här 

Bakåt
about-us-module

Investeringar